19
Mar

Zmiany znakach towarowych

Dnia 20 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowela ta przynosi ze sobą istotne rozszerzenie definicji znaku towarowego.

Do tej pory znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie pod warunkiem, że można je przedstawić w sposób graficzny. Obecnie ograniczenie to zostało usunięte i znakiem może być każde oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy nowelizującej ma to na celu dostosowanie przepisów do aktualnych możliwości w zakresie tworzenie znaków towarowych, jakie daje współczesna technologia.