9
Maj

Zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja liberalizuje dotychczasowe zasady nabywania ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

Zgodnie z nowymi zasadami ograniczenia nie będą dotyczyć gruntów o powierzchni mniejszej od 1 ha. Nie będą także obejmować nabycia nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego, podziału majątku oraz przekształceń spółek prawa handlowego.

Dodatkowo, gdy do zbycia nieruchomości rolnej wymagana jest zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a zgoda nie zostanie udzielona, Ośrodek obowiązany jest na żądanie zbywcy do zakupu nieruchomości.