16
Mar

Zmiany w Prawie budowlanym.

Dnia 13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo budowlane.

Zmianie ulegną między innymi regulacje dotyczące zawartości projektu budowlanego. Oprócz projektu architektonicznego i projektu zagospodarowania terenu pojawi się projekt techniczny, który zawierać musi w szczególności projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną oraz w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

W odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie stwierdzenie nieważności nie będzie możliwe po upływie 5 lat. Przewidziano także uproszczenia dotyczące legalizacji starych samowoli budowlanych oraz rozszerzenie katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę.