13
Gru

Zmiany w Kodeksie cywilnym

Dnia 2 grudnia 2021 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego dotyczącą przedawnienia roszczeń oraz instytucji wyzysku.  W zakresie przedawnienia roszczeń istotna zmiana dotyczy skutku wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek ten nie będzie przerywał jak dotąd biegu przedawnienia, ale jedynie zawieszał jego bieg na czas trwania postępowania. Rozwiązanie takie ograniczy możliwość stosowania zawezwania do ugody w celu unikania przedawnienia. W odniesieniu do regulacji tzw. wyzysku nowelizacja poszerza uprawienia strony pokrzywdzonej, między innymi poprzez wprowadzenie korzystnego dla niej domniemania oraz ułatwienia żądania unieważnienia umowy.