9
Maj

Zmiany prawne w związku z obowiązywaniem RODO

Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szereg zmian w kilkudziesięciu aktach prawnych, mająca na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Ustawa wprowadza zmiany między innymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie pracy, Ordynacji podatkowej, Prawie bankowym oraz ustawach regulujących wykonywanie zawodów zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, architekci, lekarze) .

Zmiany dotyczą sposobu wykonywania obowiązków wynikających z RODO przez organy władzy publicznej, instytucje publiczne, pracodawców, banki, oraz przedstawicieli tzw. wolnych zawodów.