Wojciech Babiaczyk

Konsultant prawny

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pisze prace magisterską pod kierunkiem prof. Romana Hausera w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego.

Zakres zainteresowań obejmuje prawo i postępowanie administracyjne oraz problematykę RODO.

Język Angielski