Tytus Niewczyk

Adwokat

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie karnym gospodarczym. Doradza Klientom w dziedzinie obsługi korporacyjnej i przekształcania spółek prawa handlowego.
Występuje jako pełnomocnik w licznych procesach sądowych, w tym w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego.
Doradza również przy komercjalizacji powierzchni użytkowych w centrach handlowo-biurowo-usługowych.
Język angielski.