Paulina Śmigielska

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada tytuł Bachelor of German and Polish Law (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą). Słuchacz Studiów podyplomowych na kierunku prawa nowych technologii (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Jest autorką artykułów na portalu PrawoiTechnologia.pl m.in. z dziedziny e-commerce oraz prawa własności intelektualnej.

Interesuje się prawem spółek handlowych, prawem nowych technologii oraz komparatystyką prawa.

Wspiera bieżącą obsługę korporacyjną Klientów polskich i zagranicznych.

Język niemiecki.