Patrycja Fluder

Partner / Radca prawny

Radca prawny. Absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiada tytuł Master of German and Polish Law, LL.M.

Specjalistka w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz handlowego, w szczególności w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek. Brała udział w transakcjach zbywania przedsiębiorstw, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Autorka licznych konstrukcji prawnych umożliwiający realizację oczekiwań wspólników spółek handlowych, m.in. w zakresie odpowiedniego ułożenia relacji miedzy wspólnikami, a także zabezpieczania ich interesów korporacyjnych i finansowych. Prowadzi także bieżącą obsługę korporacyjną Klientów.

Osiągnięcia zawodowe:

  • negocjacje z urzędami skarbowymi, reprezentowanie klientów w trakcie kontroli podatkowych;
  • udział w postępowaniach porozumiewawczych miedzy władzami skarbowymi Polski i Niemiec (MAP);
  • reprezentacja klientów podczas transakcji nabycia udziałów/akcji spółek i przedsiębiorstw;
  • opracowywanie koncepcji restrukturyzacji podatkowej;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego oraz handlowego;
  • obrona członków zarządu w postępowaniach przed organami podatkowymi.

Język niemiecki i angielski.