dr Mirosław Babiaczyk

Senior Partner / Radca prawny

Senior Partner. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski. Doktor nauk prawnych – praca doktorska o tematyce prawnych aspektów nowych technologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendysta Max-Planck-Institut Freiburg (Niemcy) oraz Universität Bayreuth (Niemcy). Autor publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego.

Od wielu lat Sędzia Sądu Polubownego przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Warszawie. Doświadczony doradca i negocjator w krajowych i międzynarodowych procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach handlowych.

Członek Rad Nadzorczych w wielu spółkach prawa handlowego, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Specjalista z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa energetycznego.

Znawca problematyki specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Posiada wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu przedsiębiorców do SSE. Inicjator zmian legislacyjnych umożliwiających dostosowanie granic SSE do indywidulanych potrzeb związanych z planowaną lokalizacją inwestycji.

Język niemiecki, angielski i rosyjski.