Michał Putyra

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradza Klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa administracyjnego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zawierania wszelkiego rodzaju umów cywilnych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, a także obsługi prawnej komercjalizacji powierzchni użytkowych w centrach handlowych oraz nabywania nieruchomości.

Wielokrotnie i z sukcesem reprezentował Klientów w procesach gospodarczych.

Język angielski.