dr Michał Matuszczak

Partner / Radca prawny

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Redaktor naczelny portalu Prawo i Technologia poświęconego praktycznym problemom firm działającym w branży IT (www.prawoITechnologia.pl).

Praca doktorska o tematyce prawa pierwszeństwa w nabyciu praw udziałowych w spółkach kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa  nowych technologii oraz znaków towarowych.

Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych, w tym ubezpieczeń typu Directors and Officers (D&O).

Od wielu lat doradza Klientom w przedmiocie komercjalizacji powierzchni użytkowych w centrach handlowo-biurowo-usługowych.

Interesuje się tematyką corporate governance.

Język angielski.