Maria Gawecka

Konsultant prawny

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Programu Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy).

Prowadzi aktywną działalność w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań.

Zakres zainteresowań obejmuje niemieckie i polskie prawo cywilne oraz prawo Unii Europejskiej, w szczególności prawa konsumenta.

Język angielski i niemiecki.