Maciej Olejniczak

Partner / Radca prawny

Partner. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law”).

Specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego, w szczególności w zakresie transakcji przejmowania spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestniczył w przeprowadzaniu kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej komercjalizacji powierzchni użytkowych w centrach handlowo-biurowo-usługowych, nabywania nieruchomości, a także zawierania wszelkiego rodzaju umów cywilnych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej doradzał klientom m.in. w opracowaniu konstrukcji prawnej, a następnie realizacji transakcji sprzedaży centrum handlowego w Poznaniu. Uczestniczył w przygotowaniu ram prawnych, a następnie realizacji fuzji podmiotów z branży weterynaryjnej. Aktywnie doradzał klientom w nabywaniu przedsiębiorstw spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Język angielski.