Katarzyna Skowron

Partner / Radca prawny

Partner. Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Universität Bielefeld (Niemcy) w ramach programu Sokrates – Erasmus, gdzie studiowała prawo niemieckie i europejskie. Zdała egzamin sędziowski.

Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego. Przeprowadzała liczne audyty prawne (due diligence). Uczestniczyła w wielu procesach łączenia, przekształcania i nabywania przedsiębiorstw.

Doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawnych aspektów relacji pomiędzy wspólnikami spółek handlowych a spółką.

Język niemiecki i angielski.