Karolina Oleksy

Radca prawny

Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Passau (Niemcy). Posiada certyfikat znajomości prawa niemieckiego.

Odbyła praktykę w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Thomasa Manna w Brukseli.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi działalności inwestycyjnej w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i związanych z tym zwolnień podatkowych. Uczestniczyła w postępowaniu o wydanie zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE reprezentując inwestora o statusie dużego przedsiębiorcy, a także w procedurze dostosowania granic SSE dla potrzeb budowy fabryki.

Interesuje się polskim i niemieckim prawem cywilnym, prawem prywatny międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej.

Język niemiecki i angielski.