Karina Wronka

Konsultant prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską z dziedziny odpowiedzialności deliktowej, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Tomasza Sójki w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Odbyła praktykę w Ambasadzie RP w Paryżu w Wydziale Konsularnym. W zakres jej obowiązków wchodziło m.in. sporządzanie projektów opinii prawnych oraz przygotowywanie tłumaczeń dokumentów.

Zakres jej zainteresowań obejmuje prawo cywilne oraz handlowe.

Jest autorką artykułów na portalu PrawoiTechnologia m.in. z dziedziny ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej.

Języki: angielski i francuski.