Karina Szpecht

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Brała udział w pracy Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UAM w sekcji administracyjnej, gdzie zajmowała się sprawami związanymi z działalnością organów administracji publicznej, a także z zakresu prawa budowlanego oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Zainteresowania obejmują prawo własności intelektualnej, prawo medyczne oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Język angielski.