Joanna Wyjatek

Adwokat

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Brała udział w Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiach Humanistycznych w ramach programu Akademia Artes Liberales.

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie pracy, w tym w przygotowywaniu umów związanych z zatrudnieniem oraz wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy.

Posiada szerokie doświadczenie w kwestiach związanych z zakazem konkurencji.
Doradza Klientom w bieżących sprawach z zakresu prawa cywilnego i reprezentuje ich w postępowaniach sądowych.

Język angielski.