Filip Nowakowski

Radca prawny

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i procesów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle umów o roboty budowlane i sporów z zakładami ubezpieczeń oraz brokerami ubezpieczeniowymi.

Posiada szerokie doświadczenie w sprawach upadłościowych i likwidacyjnych.

Doradza w zakresie tworzenia i opiniowania kontraktów handlowych oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Reprezentuje Klientów w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Uczestnik licznych mediacji i negocjacji prowadzących do pozasądowego rozwiązywania sporów gospodarczych oraz pełnomocnik w sprawach przed sądami arbitrażowymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Język angielski.