Dariusz Skrocki

Senior Partner / Radca prawny

Senior Partner. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski.

Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem Klientów polskich i zagranicznych.

Specjalista z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestnik wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami.

Doradca w procesach przekształceń własnościowych oraz debiutach giełdowych ogólnopolskiego banku i dużego browaru.

Członek Rad Nadzorczych licznych spółek prawa handlowego.

Współautor wielu konstrukcji prawnych mających na celu optymalizację podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Ekspert w dziedzinie procesów sądowych. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Język angielski.