Bartosz Nadra

Adwokat

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem cesji wierzytelności oraz w sporach właścicielskich (w tym w sporach korporacyjnych akcjonariuszy i wspólników).

Specjalista w sprawach zaskarżeniach uchwał organów spółek kapitałowych oraz windykacji.

Prowadzi także bieżącą obsługę korporacyjną Klientów.

Język angielski.