Anna Wolniewicz – Glapiak

Adwokat

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego oraz prawa karnego (zwłaszcza gospodarczego oraz przestępstw drogowych). Reprezentuje Klientów w licznych procesach rozwodowych i mających za przedmiot podział majątku wspólnego małżonków. Wystepuje jako pełnomocnik pokrzywdzonych oraz obrońca przed sądami karnymi.
Język niemiecki.