Alicja Jaśkiewicz

Radca prawny

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Otto-Friedrich-Universität w Bambergu (Niemcy). Zdała egzamin sędziowski.

Ukończyła studia podyplomowe „Prawa konkurencji” organizowane przez Instytut Nauk Prawnych PAN.

W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawa cywilnego i spółek handlowych, a nadto na problematyce prawa konkurencji. Prowadziła liczne procesy w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się także doradztwem w zakresie zawierania kontraktów handlowych, w tym licencyjnych i dystrybucyjnych.

Obsługuje przedsiębiorców w ich bieżącej działalności.

Język obcy: niemiecki