Adam Formanowicz

Adwokat

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy). W trakcie studiów w Niemczech stypendysta organizacji Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD).

Doradza Klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy.

Uczestnik procesów audytu prawnego (due diligence) przedsiębiorstw.

Interesuje się polskim oraz niemieckim prawem cywilnym, procedurą cywilną, prawem spółek handlowych oraz prawem konkurencji.

Język niemiecki.