1
Kwi

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 r. (sygnatura III CZP 69/17) Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia przez osoby najbliższe poszkodowanego, który doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W toku postępowania przed Sądem Najwyższym uczestnicy argumentowali, że zakotwiczone w Konstytucji zasady ochrony rodzicielstwa oraz dobra rodziny, a także względy słuszności muszą przeważyć nad literalnym brzmieniem przepisów Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zadośćuczynienie należy się w przypadku śmierci osoby bliskiej. Podstawę prawną roszczeń stanowić ma także naruszenie dobra osobistego w postaci prawidłowego kształtowania więzi i relacji rodzinnych. Sąd Najwyższy przychylił się do tej argumentacji i uznał, że osoby bliskie mogą żądać zadośćuczynienia dla siebie.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało także w dwóch odrębnych uchwałach podjętych przez Sąd Najwyższy w tym samym dniu. Otwiera ono drogę do uzyskania zadośćuczynienia rodzinom ofiar wypadków, błędów lekarskich i innych czynów niedozwolonych.