20
Gru

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania budynków i budowli

W dniu 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim pozwalały na uznanie za budowlę obiektów spełniających definicję budynku, co wiąże się z wyższym podatkiem, obliczanym od wartości zamiast od powierzchni obiektu.

Wyrok został wydany na skutek skargi konstytucyjnej, w której wskazano na naruszenie Konstytucji poprzez jednolitą i utrwaloną wykładnię przepisów stosowaną zarówno przez organy skarbowe, jaki i sądy administracyjne. Zgodnie z tą wykładnią dany obiekt mógł być na gruncie prawa podatkowego zakwalifikowany jako budowla z uwagi na jego funkcje pomimo tego, iż spełniał wszystkie przesłanki uznania go za budynek określone w definicji ustawowej.

Trybunał Konstytucyjny słusznie wskazał, iż wykładania taka jest niedopuszczalna, gdyż kłóci się z zasadami logiki oraz godzi w fundamentalne zasady zakazujące rozszerzającej interpretacji przepisów podatkowych.

Konsekwencją wyroku jest nie tylko zaprzestanie stosowania niekonstytucyjnej interpretacji na przyszłość, ale także możliwość ubiegania się o zwrot niesłusznie nadpłaconego podatku.