28
Sty

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie umów ubezpieczenia majątku.

Dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pod sygnaturą II CSK 454/18 Sąd Najwyższy wydał istotne orzeczenie dotyczące umów ubezpieczenia majątku.

Wyrok dotyczy stosownej powszechnie przez ubezpieczycieli tak zwanej klauzuli niedoubezpieczenia. Klauzula ta przewiduje proporcjonalne zmniejszenie wypłacanego odszkodowania w stosunku do poniesionej szkody w przypadku, gdy suma ubezpieczenia była mniejsza niż rzeczywista wartość ubezpieczonego mienia.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż zapis taki sprzeczny jest z istotą umowy ubezpieczenia i godzi w jej sens ekonomiczny sprowadzający się do powiązania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ze składką.

Wyrok ten ocenić należy pozytywnie. Otwiera on poszkodowanym drogę do dochodzenia od ubezpieczycieli naprawienia całości poniesionych szkód w przypadkach, gdy wyłączała to wyżej wymieniona klauzula zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia.