3
Lis

Wykład dra Mirosława Babiaczyka na Forum Gospodarczym Oldenburg – Polska

Dnia 27 września 2017 r. w Oldenburgu odbyło się organizowane przez Sparkasse LZO oraz Miasto Oldenburg Forum Gospodarcze Oldenburg – Polska. Celem Forum było wsparcie wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Niemcami, a jego gośćmi byli liczni przedsiębiorcy, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych, kulturalnych, izb gospodarczych i organizacji pozarządowych.

 Podczas Forum prezentowano tematykę związaną z rozbudową kanałów dystrybucji dóbr i usług, poszukiwaniem partnerów gospodarczych oraz możliwościami inwestycyjnymi. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń biznesowych oraz wzięcia udziału w trzech różnych warsztatach branżowych dotyczących przemysłu meblowego i architektury, energii i e-mobilności oraz motoryzacji.

 Dr Mirosław Babiaczyk, który reprezentował na Forum Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. wygłosił cieszący się dużym zainteresowaniem referat pod tytułem „Uwarunkowania biznesowe i prawne inwestowania w Polsce”. Referat obejmował w pierwszej kolejności przedstawienie ogólnej charakterystyki polskiego systemu prawnego i porównanie go do systemu niemieckiego, a także szczegółowe zagadnienia związane z formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniem spółek prawa handlowego, opodatkowaniem i prawem pracy.

 Szczególny nacisk w treści referatu położony został na praktyczne aspekty związane inwestycją, takie jak zatrudnienie specjalistów, względy logistyczne i kwestie dotyczące wyboru lokalizacji planowanego przedsięwzięcia oraz nabywania nieruchomości, w tym istniejących obecnie ograniczeń prawnych na rynku gruntów.

 Całość Forum zwieńczona została projektem artystycznym pod tytułem „Richtig Polen!”, obejmującym prezentację niekomercyjnej muzyki polskiej i jej przybliżenie naszym zachodnim sąsiadom.