17
Lut

Współpraca Kancelarii z „Fundacją ChceMiSię”

Nasi prawnicy wspierają działalność charytatywną poznańskiej „Fundacji ChceMiSię”, mającą na celu pomoc wychowankom Domu Dziecka w Kołaczkowie. Fundacja jako jedna z pierwszych organizacji non-profit w Polsce organizuje zbiórkę środków finansowych znaną w krajach Europy Zachodniej, w tym zwłaszcza w Wielkiej Brytanii metodą „payroll giving”, zwaną także „Give As You Earn”.

Payroll Giving to regularna darowizna części przychodów osiąganych przez pracownika. Polega na tym, że pracownik decyduje się ofiarować część swoich przychodów (np. „końcówki” pensji, stałą kwotę, stały procent), a pracodawca – jeśli przyłącza się do akcji – podwaja tę sumę i przekazuje ją Fundacji. Payroll giving wprowadzony został po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w 1987 roku i od tego czasu zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla wspieranych, jak i wspierających. Dzięki regularnie wpływającym środkom Fundacja ma możliwość lepszego i skuteczniejszego działania. Osoba, która decyduje się wziąć udział w programie wypełnia prostą deklarację – od tego momentu zadeklarowana część dochodów będzie odliczana przez księgowość firmy i przekazywana na wybrany cel.

Więcej o działalności Fundacji można znaleźć na stronie: www.chcemisie.org.pl