15
Kwi

Opłaty od skargi na orzeczenie KIO – zmiana stanowiska Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 3 lutego 2014 r. informowaliśmy Państwa o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym za zgodne z konstytucją uznano opłaty od skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych sięgające 5 milionów złotych.

Dnia 15 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmował się tym zagadnieniem i w wydanym wyroku zmienił uprzednie stanowisko uznając opłaty w takiej wysokości za naruszające konstytucyjne prawo do sądu.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału oznacza to, iż obecnie we wszystkich sprawach złożenie skargi na orzeczenie Izby będzie się wiązać z opłatą stałą w wysokości pięciokrotności opłaty od odwołania. Stwarza to uczestnikom przetargów zdecydowanie szersze możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.