1
Kwi

Ważny wyrok Trybunału UE dla wszystkich pracodawców

W dniu 13 marca 2014 r. w sprawie o sygnaturze C-38/13 Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpoznał zapytanie prawne Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące warunków wypowiadania przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Obecnie zgodnie z Kodeksem pracy dopuszczalne jest rozwiązanie takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeśli umowa to przewiduje.

Trybunał zakwestionował takie rozwiązanie jako naruszające zasady równego traktowania. Zdaniem Trybunału nie jest dopuszczalne zróżnicowanie okresu wypowiedzenia pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony, jeżeli znajdują się oni w porównywalnej sytuacji, tj. wykonują pracę identyczną lub podobną.

Wyrok oznacza konieczność zmian w Kodeksie pracy, jednak ich kształt nie jest jeszcze przesądzony. Nadal możliwe jest bowiem odmienne uksztaltowanie w przepisach wypowiedzenia umowy czasowej, jeśli jest to uzasadnione odmiennym charakterem pracy objętej tą umową.

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *