18
Paź

Ważny wyrok SN dotyczący sieci franczyzowych.

Dnia 9 października 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę przedsiębiorcy prowadzącego franczyzową sieć restauracji w sprawie nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej za zmowę cenową polegającą na ustaleniu sztywnych cen we wszystkich lokalach należących do sieci.

Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy stwierdził, że konieczność ochrony interesu społecznego uregulowana w art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie zwalnia od oceny tego interesu w wypadku porozumienia horyzontalnego w ramach umów franczyzowych. Zdaniem SN skutek w postaci eliminacji konkurencji nie musi faktycznie wystąpić, aby przesłanka zakazu w niedozwolonym porozumieniu została spełniona. Każde zachowanie godzące w mechanizm ochrony konkurencji narusza interes społeczny.

Wyrok ocenić należy jako restrykcyjny dla przedsiębiorców, albowiem ustalanie wspólnego standardu działania należy do istoty działalności gospodarczej prowadzonej w formie franczyzy. Zdaniem sądu jednak przedsiębiorcy działający w ramach sieci nie mają prawa wspólnego ustalenia cen produktów i usług dla konsumentów.