2
Wrz

Ważne stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 78/19 Sąd Najwyższy w podjął istotną z punktu widzenia praktyki sądowej uchwałę dotyczącą roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych.
Zgodnie z tą uchwałą sąd rozpoznający sprawę uprawniony jest do żądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie.
Uchwała stanowić będzie znaczące ułatwienie dla osób dochodzących roszczeń w związku z naruszeniem dóbr osobistych dokonanym w Internecie. Ma więc niewątpliwie bardzo duże znaczenie praktyczne i może przyczynić się do skuteczniejszego egzekwowania odpowiedzialności osób dokonujących naruszeń.