26
Maj

V Konferencja ABSL w Poznaniu

W dniach 22 – 23 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się V Konferencja organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). ABSL jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Obecnie zrzesza około 100 globalnych inwestorów, w tym centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Kancelarię na konferencji reprezentowali Partnerzy, dr Mirosław Babiaczyk i Dariusz Skrocki. Konferencja odbyła się pod hasłem „Poland – taking on the world!”. Tematem dyskusji było wszystko, co niezbędne, by podejmować optymalne decyzje biznesowe, a gościem specjalnym wydarzenia była Madeleine Albright, była sekretarz stanu USA.