8
Maj

Uzyskaliśmy dla Klienta Kancelarii ponad milion złotych.

W kwietniu 2020 r. Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowała interesy swojego Klienta – spółki produkującej zaawanasowane technologicznie materiały budowlane – w sporze z jedną z polskich gmin dotyczącym bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego w ramach zamówienia publicznego należności Klienta jako podwykonawcy, nieopłaconych przez wykonawcę.

Roszczenia Klienta zostały zakwestionowane w związku z wcześniejszym otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy, które to postępowanie powoduje wstrzymanie z mocy prawa dokonywania zapłaty zobowiązań. Na tej podstawie zarządca restrukturyzacyjny zajął stanowisko, iż wykonawca nie popada w zwłokę, wobec czego nie jest spełniona przesłanka dokonania zapłaty przez gminę. Gmina złożyła wniosek o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego.

Kancelaria podjęła na rzecz Klienta negocjacje z zarządcą oraz z gminą. Po przedstawieniu naszego stanowiska zarządca wycofał się z podniesionych zarzutów, co zaowocowało szybkim przekazaniem Klientowi przez gminę kwoty ponad 1.000.000 PLN, bez potrzeby uciekania się do postępowania sądowego.