30
Maj

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Dnia 28 maja 2020 r. Sejm uchwalił Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jej celem jest pomoc przedsiębiorcom w celu przezwyciężenia kryzysu wywołanego epidemią COVID – 19.

Ustawa przewiduje udzielanie pomocy o charakterze zwrotnym dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pomoc ma na celu umożliwienie opracowania planu restrukturyzacyjnego i przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorcy w celu kontynuowania jego działalności gospodarczej i zachowania miejsc pracy.