3
Lip

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r., jednocześnie z Rozporządzeniem RODO weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Jej celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do nowych regulacji europejskich, w tym uregulowanie pozycji nowego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższa ustawa obejmuje między innymi regulację dotyczącą dochodzenia przed sądami roszczeń cywilnoprawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych, nakładanie kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu, a także uzupełnienie Kodeksu pracy o regulacje dotyczące stosowania monitoringu zakładu pracy przez pracodawców.