2
Sty

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dnia 6 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Rejestr ten będzie rejestrem publicznym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w postaci elektronicznej, powszechnie dostępnym i jawnym dla każdego.

W Rejestrze gromadzone będą dane wszystkich osób fizycznych oraz prawnych, w stosunku do których prowadzone było postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, a także bezskuteczne postępowanie egzekucyjne.

Celem Rejestru jest zapewnienie powszechnej dostępności do informacji o osobach, które nie regulują wymagalnych zobowiązań. Rejestr może więc zarówno pomóc wierzycielom w dochodzeniu ich praw, jak i dyscyplinować dłużników do dokonywania płatności.