23
Gru

Udział Kancelarii w międzynarodowej transakcji przejęcia w branży fitness.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Danii i Szwajcarii doradzała PureGym (wiodącemu operatorowi klubów fitness w Wielkiej Brytanii) przy transakcji przejęcia Fitness World – wiodącego operatora klubów fitness w Danii, posiadającemu także podmioty zależne w Szwajcarii i Polsce.

Transakcja, której zamknięcie planowane jest na początek roku 2020, doprowadzi do utworzenia drugiego co do wielkości w Europie operatora klubów fitness posiadającego łącznie ponad 500 obiektów w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwajcarii i Polsce, zrzeszających ponad 1,7 mln członków.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy w ramach swojego doradztwa była odpowiedzialna za prawne due diligence spółki zależnej Fitness World w Polsce oraz doradztwo w zakresie związanych z polskim systemem prawnym kwestii istotnych dla umowy sprzedaży i zapewnienia finansowania transakcji.