1
Cze

Udział Kancelarii w prestiżowym procesie

Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy sp. k. reprezentuje swojego Klienta – spółkę notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sporze sądowym przeciwko międzynarodowej grupie finansowo – ubezpieczeniowej z siedzibą w Londynie.

Wartość przedmiotu sporu przekracza 19.000.000 PLN.

Roszczenia Klienta kancelarii obejmują żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu polisy Directors & Officers, będącej na polskim rynku nowatorskim produktem ubezpieczeniowym, którego istotą jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem ich funkcji.

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.