1
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca odpowiedzialności za produkt niebezpieczny

Dnia 6 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął niezwykle ważną dla obrotu prawnego uchwałę dotyczącą roszczeń przysługujących poszkodowanemu w ramach reżimu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym producent (lub importer) odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sąd Najwyższy w podjętej uchwale (sygnatura akt III CZP 34/20) stwierdził, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poza zobowiązaniem do pokrycia szkody sąd może przyznać poszkodowanemu także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Tym samym poszkodowany może domagać się nie tylko pokrycia kosztów leczenia czy utraconego zarobku, ale także ponad to kwoty pieniężnej odpowiadającej rozmiarom doznanego cierpienia.