11
Mar

Sukces zespołu procesowego Kancelarii w sprawie o „opłaty półkowe”

W dniu 26.02.2014 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystne dla Klienta Kancelarii orzeczenie, w którym w całości uwzględnił zgłoszone przez Kancelarię roszczenia o łącznej wartości ponad 1.100.000 PLN z tytułu zwrotu nienależnie pobranych tzw. „opłat półkowych”.

Klientem Kancelarii jest dostawca towarów do ogólnoeuropejskiej sieci supermarketów typu „dom i ogród”. Klient zawarł z siecią szereg umów dotyczących zaopatrywania jej sklepów w oferowany przez Klienta asortyment. Sieć supermarketów, wykorzystując silniejszą pozycję rynkową uzależniła przy tym współpracę handlową z Klientem Kancelarii od zawarcia umów marketingowych, na mocy których pobierała narzucone przez siebie opłaty za ekspozycję towaru, czyli tzw. „opłaty półkowe”.

Kancelaria wskazała Klientowi, że pobieranie takich opłat stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i że może on domagać się ich zwrotu. Po złożeniu pozwu i przeprowadzeniu postępowania sąd podzielił w całości stanowisko Kancelarii, nakazując zwrot na rzecz Klienta całości pobranych opłat wraz z odsetkami i kosztami procesu.