6
Lis

Spór o ponad 250.000 PLN wynagrodzenia za obsługę menadżerską sprzedaży akcji

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentuje menadżerów w sporze ze spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach obsługi transakcji sprzedaży akcji zagranicznej spółki zależnej.

W ramach sporu Kancelaria kwestionuje niekorzystne dla Klientów zapisy umowy regulującej świadczenie usług jako nieważne z mocy prawa.

Przygotowywany przez prawników działu procesowego Kancelarii pozew obejmuje w szczególności dokładne przedstawienie przebiegu procesu due diligence oraz zawarcia i wykonania umowy z udziałem Klientów.