7
Paź

Roszczenia przeciwko KNF w związku z obligacjami GetBack SA

Reprezentując jednego z pokrzywdzonych obligatariuszy w sprawie niewypłacalności spółki GetBack SA Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy przygotowała pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego.

Pozew oparty jest na opracowanej przez zespół procesowy Kancelarii strategii uwzględniającej rażące zaniedbania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli emitenta obligacji oraz podmiotów oferujących te obligacje na rynku, co w przekonaniu Kancelarii uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa za poniesione przez nabywców obligacji szkody.

Powyższe stanowisko uzasadnione jest w szczególności głęboko krytycznym wobec Komisji Nadzoru Finansowego raportem Najwyższej Izby Kontroli, wskazującym między innymi na naruszenie prawa Unii Europejskiej poprzez opóźnione podjęcie działań w celu wdrożenia Dyrektywy MIFID II, chroniącej uczestników rynku kapitałowego.