20
Cze

Przełomowe orzeczenie dotyczące przedawnienia

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał przełomowy wyrok dotyczący przerwania biegu przedawnienia roszczeń na skutek złożenia do sądu wniosku o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej.

Zgodnie z dotychczasową wieloletnią i powszechnie przyjętą praktyką sądów taki wniosek niezależnie od okoliczności przerywa bieg przedawnienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał jednak, iż ponawianie wniosku w celu uniknięcia przedawnienia roszczenia stanowi nadużycie prawa i nie jest skuteczne.

Powyższy wyrok może stać się precedensem dla zmiany utrwalonej praktyki i bardziej restrykcyjnego stosowania przepisów o przedawnieniu roszczeń przez sądy.