5
Lut

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Dnia 8 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. W założeniu ma on usprawnić i przyspieszyć rozpoznawanie spraw przez sądy oraz zwiększyć rolę mediacji.

Projekt zawiera szereg rozwiązań zasługujących na aprobatę, w tym między innymi zakaz nadużywania uprawnień procesowych, naliczanie odsetek od niezapłaconych kosztów procesu, doręczanie pism procesowych w formie elektronicznej czy możliwość pouczenia stron przez sędziego o prawdopodobnym wyniku sprawy.

Ponadto projekt przywraca ponownie odrębne postępowania w sprawach gospodarczych.

Projekt został aktualnie skierowany do pierwszego czytania.