5
Wrz

Projekt ustawy w sprawie e-faktur VAT i Krajowego Systemu e-Faktur

Dnia 31 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmian do ustawy o podatku od towarów i usług obejmującego wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z planem Ministerstwo Finansów chce, aby wykorzystanie e-faktur jako dobrowolne było testowane już od października 2021 r. Obligatoryjne ma się stać w 2023 r. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma ułatwić rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami poprzez standaryzację operacji księgowania faktur oraz przyspieszyć wykrywanie prób wyłudzenia podatku. Wszystkie wystawione w ramach Krajowego Systemu e-Faktur faktury VAT będą sporządzone według jednolitego wzorca i będą doręczane za pośrednictwem systemu do odbiorcy oraz przechowywane w bazie systemu – podatnik będzie więc zwolniony z konieczności wysyłki faktur do kontrahentów i z obowiązku przechowywania tych faktur.