2
Mar

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 26 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Celem ustawy jest umożliwienie udzielania przedsiębiorcom wsparcia w celu realizacji inwestycji o innowacyjnym charakterze, obejmujących między innymi założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego.

Wsparcie polegać ma na przyznaniu zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego.

Przyjęcie ustawy oznaczałoby obowiązywanie na terytorium całej Polski zasad zbliżonych do tych, z których dziś korzystają przedsiębiorcy działający w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.