21
Kwi

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

W marcu 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekty ustawy o fundacji rodzinnej. Konsultacje te obecnie są w toku, uchwalenie ustawy planowane jest na drugą połowę 2021 r. i miałaby ona wejść w życie z początkiem roku 2022.  Celem projektu jest utworzenie skutecznego mechanizmu prawnego wielopokoleniowej sukcesji majątku. Fundacja ułatwić ma akumulację i ochronę kapitału. Fundatorem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna, która wniesie do fundacji mienie przeznaczone na realizację jej celów o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów wspólnie. Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, bez względu na stopień pokrewieństwa z fundatorem, a także organizacja pożytku publicznego. Korzyść, jaką z utworzenia fundacji odnieść będzie mógł właściciel firmy rodzinnej i jego bliscy zależeć będzie w dużej mierze od przyjętych rozwiązań podatkowych, w tym opodatkowania dywidend otrzymywanych przez fundację, co jest obecnie przedmiotem dyskusji publicznej.